Druk

HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Franz-Huf-Straße 1
56244 Hartenfels
+49 2626 761-0
+49 2626 761-103 (F)
info@huf-haus.com


pc. nr: 30/202/0885/3
VAT ID: DE 149 323 647
Siedziba główna KG Hartenfels
HR Montabaur A 1257

Kierownictwo:
Christian Huf, Benedikt Huf, Franz Huf GmbH
HR Montabaur B 5191

HUF HAUS Finanzierungsservice GmbH działa zgodnie z § 34 c, Gewerbeordnung (GewO).

Koncepcja, realizacja:

PAGE & PAPER - Agentur für Kommunikation GmbH & Co. KG
Barrwiese 357627 Hachenburg
+49 2662 96987-0
+49 2662 96987-20 (F)
www.page-and-paper.de 
www.facebook.com/PAGEandPAPER 

Koncepcja, edycja:

CONCENCE Marken Menschen Medien GmbH
Ruhrstraße 2 
56410 Montabaur 
+49 6433 947000
abresch(at)concence.de 

&nbs

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

1. treść oferty online
Sam autor i dostawcy informacji zawsze starają się dostarczać informacje wysokiej jakości. Niemniej jednak, autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do linków, które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, ponosi on odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy posiada wiedzę na temat tych treści oraz gdy zapobieżenie ich wykorzystaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem byłoby dla niego technicznie możliwe i uzasadnione. Za treści wykraczające poza ten zakres, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent tych stron, a nie ten, który odsyła do danej publikacji wyłącznie za pomocą linków. Ograniczenie to dotyczy również wpisów zewnętrznych w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych.

3. prawo autorskie
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dźwięków i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dźwięki i teksty lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dźwięki i teksty. Jeśli jednak na poszczególnych stronach znajdzie się nieoznakowana grafika, dźwięk lub tekst, który jest chroniony prawami autorskimi osób trzecich, to prawa autorskie nie mogą być określone przez autora. W przypadku takiego nieumyślnego naruszenia praw autorskich, autor usunie przedmiot z publikacji lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi po uprzednim powiadomieniu.


4. ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności
Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

 

Ustawa o rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W HUF HAUS GmbH u. Co. KG nie obowiązują procedury alternatywnego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich uregulowane w ustawie o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VBSG).
W trosce o partnerską i pełną zaufania obsługę wspólnego projektu budowlanego, HUF HAUS zawrze umowę o arbitraż z właścicielami budynków przy podpisywaniu umowy kupna.

W nietypowym przypadku procedury rozstrzygania sporów strony umowy powołują publicznie powołanego i zaprzysiężonego eksperta, który podejmuje wiążące decyzje jako arbiter.